FIBER-REINFORCED COMPOSITE MATERIALS: CHARACTERIZATION AND COMPUTATIONAL PREDICTIONS OF MECHANICAL PERFORMANCE Libro uri icon

fecha de publicación

  • 2023

Número Estándar Internacional de Libros (ISBN) 13

  • 978-3-031-32557-1